Sztuką jest...
Widzieć głębiej,
widzieć wszystko w innym świetle...

Psychologia pracy

Praca  to miejsce, gdzie spędzamy stosunkowo dużą część dnia, a co za tym idzie, całego swojego życia. To zajęcie, dzięki któremu możemy realizować swoje marzenia o podróżach, domu z ogrodem, czy po prostu żyć na godnym poziomie. Praca to zatem narzędzie, które pomaga nam w osiągnięciu prywatnych planów, wyznaczonych celów. O tym, jaką pracę przyjdzie nam wykonywać, decydujemy już w wieku kilkunastu lat. Wybór szkoły determinuje bowiem profil kształcenia w danym kierunku. Z każdym kolejnym wyborem (liceum, studia) krystalizuje się nasza ścieżka zawodowa.

W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest dopasowanie człowieka do wykonywanego zawodu. Ma to wpływ nie tylko na efektywność pracy, ale też na samozadowolenie pracownika. Praca, w której nie jesteśmy kompetentni, nie mamy możliwości wykorzystywania swojej wiedzy, umiejętności, czy doświadczeń, staje się źródłem frustracji, co oddziałuje negatywnie zarówno na nasze zdrowie psycho-fizyczne, jak i na relacje z bliskimi oraz poziom wewnętrznej satysfakcji.

Warto zadbać o to, by jak najtrafniej obrać kierunek kształcenia i ścieżki zawodowej. Istnieją osoby posiadające spory wgląd w siebie, od wczesnych lat realizujące ściśle określony plan kariery zawodowej. Jednak ogromna część ludzi posiada mniej specyficzne zainteresowania, umiejętności lub po prostu nie uświadamia sobie, że ich własne kompetencje mogą zostać z powodzeniem spasowane z odpowiednimi zawodami, a co za tym idzie, przynosić samospełnienie, spokój wewnętrzny oraz realne pieniądze na przestrzeni wielu lat aktywności zawodowej. I tu pojawia się miejsce dla psychologa pracy osoby specjalizującej się w kierunku odkrywania wewnętrznych zasobów człowieka, jego mniej lub bardziej uświadamianych zdolności, pasji, wartości, odkrywania jego predyspozycji i dopasowania ich do profilu danego zawodu. Psycholog pracy to osoba, która pomaga młodzieży w wyborze kolejnego etapu edukacji lub zawodu, osobom już pracującym w zmianie zawodu, jeśli stają przed taką koniecznością, jednocześnie aktywizuje do działania osoby bezrobotne. Uświadamia potencjał zawodowy oraz pomaga usystematyzować dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia edukacyjno-zawodowe. Podstawą do działania psychologa są rozmowy podczas indywidualnych spotkań, przeprowadzanie specjalistycznych testów psychologicznych oraz wiedza nt. rynku pracy i wymogów stawianych przez konkretne zawody.

Psycholog o specjalizacji doradcy zawodowego stawia przede wszystkim na skuteczne porozumiewanie się, uważne słuchanie, stworzenie atmosfery otwartości i zaufania, tak aby zebrane w trakcie wywiadu informacje pozwoliły na zaoferowanie kompleksowej pomocy osobie potrzebującej. Uświadamia, że absolutnie w każdym wieku istnieje możliwość, aby zacząć wykonywać to, co sprawia, że czujemy się potrzebni.

Wsparcie zawodowe obejmuje:

  Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej i dalszego kształcenia;

  Diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, m.in. poprzez wykonywanie testów psychologicznych;

  Indywidualne porady i konsultacje;

  Spotkania motywacyjne do nauki;

  Szkolenia aktywizujące przygotowujące do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu;

  Informację o szkołach, trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

  Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);

Oferta kierowana jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej oraz ich rodziców, a także do osób zainteresowanych zmianą pracy lub bezrobotnych.