Diagnoza Terapia Wsparcie

Oferta
 • Uwaga - Zmiana siedziby firmy !!!

  Mamy ogromną przyjemność, zaprosić Państwa do Naszej nowej siedziby na ulicy Powstańców Śląskich 21 lok. 22 w Zgierzu. Trasę do nową lokalizację znajdzie PaństwoTUTAJ. Zapraszamy...

 • Zajęcia - DOBRY START W SZKOLE - Nowość !!!

  Za kilka miesięcy podejmiecie Państwo decyzję o posłaniu dziecka do szkoły. Dla części z Was będzie to konieczność wynikająca z obecnych przepisów prawnych, dla części z Was wybór. Bardzo często zgłaszają się do naszego gabinetu, rodzice z pytaniami czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość i czy poradzi sobie w pierwszej klasie. Szczegóły w ofercie. Zapraszamy...

 • Kolejne zajęcia grupowe - kształtujące umiejętności społeczne

  W ramach szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzimy zajecia psychoedukacyjne mające charakter zajęć grupowych. Szczegóły w ofercie. Zapraszamy...

 • Podstawowe zasady zdrowego gniewu

  Gniew jest naturalną ludzką emocją — nie jest on oznaką braku stabilności emocjonalnej, jest jedną z wielu emocji doświadczanych w życiu. Opiera się na ocenie danego doświadczenia jako mogącego wywrzeć na nas...

 • Czym jest lęk?

  Lęk pojawia się najczęściej jako reakcja na wydarzenie odbierane jako zagrożenie (jest sygnałem alarmowym). Lęk wpływa na nasze zachowanie, myśli i odczucia oraz reakcje fizyczne naszego organizmu. Reakcje lękowe mogą przejawiać się w bardzo różny sposób...

 • Negatywne skutki gniewu

  FIZYCZNE: zdenerwowanie, napięcie mięśni, przyspieszony i płytki oddech, przyspieszone tętno, zaburzenia snu, problemy z trawieniem, podrażnienie skóry, skurcze mięśni. EMOCJONALNE: niepokój, poczucie winy, wstyd, depresja, eskalacja gniewu,...

 • Chwalenie dziecka

  Każde dziecko, aby miło szansę na prawidłowy rozwój w zakresie funkcji intelektualnych, czy społecznych musi otrzymywać wsparcie od najbliższych zwłaszcza rodziców. Jednym z elementów wsparcia psychologicznego jest pochwała...

 • Wypalenie zawodowe

  Identyfikacja pracownika z firmą i pracodawcą, poczucie przywiązania wpływa nie tylko na zaangażowanie pracownika na rzecz firmy, ale również na jego psychiczne i fizyczne samopoczucie. Zadowolenie z pracy oddziaływuje na przywiązanie do niej...

 • Klasyfikacja zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży

  Zaburzenia z zachowaniami niszczycielskimi. Wiążą się z zastępczym odreagowaniem, takim jak destrukcyjne i niebezpieczne zachowania i skrajną nieumiejetnością koncentracji uwagi i nerwowością...

 • Rozumienie śmierci przez dzieci

  Pojęcie śmierci kształtuje się stopniowo i wiąże się ze stadiami rozwoju poznawczego. Małe dziecko nie lęka się śmierci, natomiast bardzo silnie doświadcza rozłąki z matką. 3-4 letnie dziecko potrafi dostrzec różnicę między tym, co żywe i tym, co martwe...

Nasza Oferta

 • Zajęcia grupowe - DOBRY START W SZKOLE - Nowość !!!

  Za kilka miesięcy podejmiecie Państwo decyzję o posłaniu dziecka do szkoły. Dla części z Was będzie to konieczność wynikająca z obecnych przepisów prawnych, dla części z Was wybór. Bardzo często zgłaszają się do naszego gabinetu, rodzice z pytaniami czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość i czy poradzi sobie w pierwszej klasie...

 • Terapia psychologiczna

  Doradztwo dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zburzeń emocjonalnych dzieci, trudności adaptacyjnych dziecka w szkole i przedszkolu, trudności w podjęciu i spełnianiu roli rodzica...

 • Terapia pedagogiczna

  Diagnoza dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Terapia wyrównująca braki, nieharmonijny rozwój w zakresie funkcji poznawczych. Terapia dziecka z trudnościami w zakresie czytania, pisania, liczenia...

 • Integracja Sensoryczna

  Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwoju mowy,zespołem nadpobudliwości psychoruchowej...

 • Zajęcia grupowe dla dzieci - Psychoedukacja

  W ramach działań psychoedukacyjnych – zajęć grupowych, dzieci uczą się radzenia sobie ze stresem, pokonywania sytuacji trudnych, kształtowania poczucia własnej wartości, nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi...