Sztuką jest...
Odnaleźć czyjś uśmiech,
choć na twarzy wciąż smutek ma...

Zajęcia grupowe - DOBRY START W SZKOLE

Za kilka miesięcy podejmiecie Państwo decyzję o posłaniu dziecka do szkoły. Dla części z Was będzie to konieczność wynikająca z obecnych przepisów prawnych, dla części z Was wybór. Bardzo często zgłaszają się do naszego gabinetu, rodzice z pytaniami czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość i czy poradzi sobie w pierwszej klasie.

Po diagnozie, okazuje się, że choć dziecko jest odważne, śmiałe i łatwo nawiązuje kontakty, to ma kłopot np. z koncentracją uwagi, pamięcią czy spostrzeganiem wzrokowym. Bywają też dzieci, które mają słabą pamięć, wolniej zapamiętują, ale są wytrwałe w pracy oraz takie, które dobrze radzą sobie z nauką, ale zupełnie nie wierzą we własne siły i możliwość, mają kłopot z nawiązywaniem kontaktu z innymi.

Z myślą o wszystkich dzieciach, które mają rozpocząć naukę w szkole, chcemy zaproponować i zaprosić Państwa dzieci na cykl zajęć, które mają na celu przygotować ich do wyzwań edukacyjnych i społecznych.

Dziecko, które umie, potrafi radzić sobie z zadaniami i wie, że tak jest, jest otwarte, chętne i zmotywowane do pracy. Chętnie chodzi do szkoły, nie boi się zadawać pytań, z radością odkrywa i przyswaja nowe informacje, a spotkania z rówieśnikami są źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Nauka jest fajna - to cykl zajęć grupowych w ramach naszego programu DOBRY START W SZKOLE, mających na celu ułatwienie dziecku uczenia się. Poprzez te zajęcia chcemy rozwijać ciekawość poznawczą dziecka, usprawniać spostrzegawczość, ale przede wszystkim kształtować przekonanie, że potrafię i umiem, że jestem sprawczy i potrafię znaleźć rozwiązanie problemu, a co za tym idzie wykonać zadanie. Chcemy zachęcać dziecko do podejmowania wysiłku intelektualnego i poznawczego. Chcemy nauczyć zadawania pytań, bo pytania spontaniczne i intuicyjne rozwijają pamięć i wyobraźnię. W końcu chcemy nauczyć dziecko aktywnie słuchać. Nasze działania skierowane są do dzieci, które przygotowują się do podjęcia nauki szkolnej. Prowadzimy grupy kształtujące umiejętności polonistyczne oraz grupy kształtujące umiejętności matematyczne. W naszej ofercie są również zajęcia dla dzieci będących już uczniami szkoły podstawowej, dla których nauka zdalna nie jest wystraczającym sposobem na rozwój oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel i terapeuta, który pracując na codzień z dziećmi na pierwszym edukacyjnym wie, co jest potrzebne, aby dziecko osiągało sukcesy i umiało się z nich cieszyć.

Program zajęć grupowych:

  Pierwsze kroki w nauce czytania (poznawanie samogłosek, sylab, pierwszych słów, zdań);

  Kształtowanie SYLABOWEJ techniki czytania, która pozwala na późniejsze sukcesy w czytaniu ze względu na większe rozumienie czytanej treści i lepsze tempo;

  Ćwiczenia ręki (korygowanie niewłaściwego chwytu, ćwiczenia przygotowujące do pisania);

  Usprawnianie funkcji pamięciowych i koncentracji uwagi;

  Stymulacja rozwoju poznawczego i ruchowego;

  Rozwijanie operacji myślowych na poziomie konkretnym;

  Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo- skutkowego;

  Rozwijanie orientacji przestrzennej;

  Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego;

  Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni;

  Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczbami i dokonywania operacji na materiale liczbowym poprzez rymy, liczenie, ważenie, mierzenie, porównywanie, klasyfikowanie;

  Analizowanie wyników, łączenie faktów i informacji, kojarzenie zjawisk.

  Wzmacnianie samooceny dziecka.

Szczegóły zajęć grupowych:

  Zajęcia w małej 6 - 8 osobowej grupie;

  Cykl zajęć grupowych.

Terminy zajęć grupowych:

  Aby uzyskać informację o następnym terminie zajęć grupowych, proszę o kontakt telefoniczny.

Szczegóły i zapisy pod numerem telefonu: 606 198 971