Sztuką jest...
Widzieć głębiej,
widzieć wszystko w innym świetle...

Zajęcia grupowe - Psychoedukacja

W ramach szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzimy zajecia psychoedukacyjne mające charakter zajęć grupowych.

Psychoedukacja ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących poznawania samego siebie, osób z którymi przebywamy na co dzień, otaczającego świata, relacji społecznych.

Naszymi działaniami obejmujemy dzieci z różnego rodzaju trudnościami. Dzieci smutne i wycofane, zalęknione, przeżywające stratę, dzieci z nieadekwatną samooceną, dzieci z z zachowaniami agresynymi, impulsywnymi, tymi, które nie radzą sobie z emocjami i mają kłopot z funkcjonowaniem w grupie społecznej.

Zajęcia nasze mają na celu:

  Budowanie pozytywnego obrazu siebie;

  Zwiększenie poczucia własnej wartości;

  Nabywania umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć i emocji u siebie i innych;

  Pomoc w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętnosci współpracy, współdziałania i empatii, które mają wpływ na budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi;

  Nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z innymi - podnoszenie jakości komunikacji interpersonalnej;

  Odreagowanie napięć emocjonalnych;

  Kształtowanie umiejętnosci radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi