Sztuką jest...
Chcieć być blisko kogoś,
choć niczego nie obiecywać...

Czym się zajmujemy?

  Gabinet psychologiczny DiagX świadczy usługi w zakresie diagnozy, terapii i wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, małżeństw i rodzin.

  Dokonujemy diagnozy psychologicznej w zakresie funkcji: intelektualnych takich jak: pamięć, myślenie, spostrzeganie, koncentracja uwagi; funkcji emocjonalnych, społecznych, temperamentalnych i osobowościowych, zaburzeń zachowania. Diagnoza obejmuje również dojrzałość szkolną oraz ogólny rozwój dziecka.

  Terapia dotyczy problemów emocjonalnych, relacji w małżeństwie i rodzinie, problemów wychowawczych – problemów emocjonalnych i w zachowaniu, usprawniania funkcjonowania procesów poznawczych. Udzielamy wsparcia i pomocy w zakresie trudności i kryzysów życiowych m.in. utraty pracy, rozwodu, sytuacji stresowych, wypalenia zawodowego, konfliktów rodzinnych, trudności w relacjach interpersonalnych, odejścia bliskiej osoby.

  W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzimy również diagnozę i terapię integracji sensorycznej. Kierowana jest ona do dzieci z zaburzonym zachowaniem, nadpobudliwością, nadruchliwością, trudnościami w nauce, zaburzeniami rozwoju mowy, z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i społecznymi, dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera. W ramach działań terapii pedagogicznej pomagamy dzieciom w wyrównywaniu trudności i braków edukacyjnych, usprawniamy umiejętności czytania, pisania, liczenia. Rozwijamy zdolności kreatywne. Pracujemy również z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Po przeprowadzonych badaniach na wniosek zainteresowanych wydawana jest pisemna opinia.