Sztuką jest...
Nauczyć kochać, kiedy serce
nienawidzić wszystko potrafi...

Zajęcia grupowe - DOBRY START W SZKOLE - Nowość !!!

Za kilka miesięcy podejmiecie Państwo decyzję o posłaniu dziecka do szkoły. Dla części z Was będzie to konieczność wynikająca z obecnych przepisów prawnych, dla części z Was wybór. Bardzo często zgłaszają się do naszego gabinetu, rodzice z pytaniami czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość i czy poradzi sobie w pierwszej klasie.

Po diagnozie, okazuję się, że choć dziecko jest odważne, śmiałe i łatwo nawiązuję kontakty, to ma kłopot np. z koncentracją uwagi, pamięcią czy spostrzeganiem wzrokowym. Bywają też dzieci, które mają słabą pamięć, wolniej zapamiętują, ale są wytrwałe w pracy oraz takie, które dobrze radzą sobie z nauką, ale zupełnie nie wierzą we własne siły i możliwość, mają kłopot z nawiązywaniem kontaktu z innymi.

Z myślą o wszystkich dzieciach, które mają rozpocząć naukę w szkole, chcemy zaproponować i zaprosić Państwa dzieci na cykl zajęć, które mają na celu przygotować ich do wyzwań edukacyjnych i społecznych.

Dziecko, które umie, potrafi radzić sobie z zadaniami i wie, że tak jest, jest otwarte, chętne i zmotywowane do pracy. Chętnie chodzi do szkoły, nie boi się zadawać pytań, z radością odkrywa i przyswaja nowe informację, a spotkania z rówieśnikami są źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel i terapeuta, który pracując na codzień z dziećmi na pierwszym edukacyjnym wie, co jest potrzebne, aby dziecko osiągało sukcesy i umiało się z nich cieszyć.

Na zajęcia grupowe DOBRY START W SZKOLE, zapraszamy dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat.   Więcej

Serdecznie zapraszamy


Psycholog pracy - Nowość !!!

Psycholog pracy, to osoba specjalizująca się w kierunku odkrywania wewnętrznych zasobów człowieka, jego mniej lub bardziej uświadamianych zdolności, pasji, wartości, odkrywania jego predyspozycji i dopasowania ich do profilu danego zawodu. Psycholog pracy to osoba, która pomaga młodzieży w wyborze kolejnego etapu edukacji lub zawodu, osobom już pracującym w zmianie zawodu, jeśli stają przed taką koniecznością, jednocześnie aktywizuje do działania osoby bezrobotne. Uświadamia potencjał zawodowy oraz pomaga usystematyzować dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia edukacyjno-zawodowe. Podstawą do działania psychologa są rozmowy podczas indywidualnych spotkań, przeprowadzanie specjalistycznych testów psychologicznych oraz wiedza nt. rynku pracy i wymogów stawianych przez konkretne zawody.

Wsparcie zawodowe obejmuje:

  Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej i dalszego kształcenia;

  Diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, m.in. poprzez wykonywanie testów psychologicznych;

  Indywidualne porady i konsultacje;

  Spotkania motywacyjne do nauki;

  Szkolenia aktywizujące przygotowujące do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu;

  Informację o szkołach, trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

  Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);


Cztery tory rozwoju samoświadomości

  Dziecko uczy się odróżniać ja od nie-ja. Na początku małe dziecko uczy się odróżniać swoje ciało od przedmiotów i istot w swoim otoczeniu. Od trzeciego miesiąca życia dziecko potrafi odróżniać swoją twarz od obcych twarzy, a od piątego własne i obce członki ciała. Małe dziecko w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech miesięcy potrafi rozpoznać siebie w lustrze. W tej fazie poznaje swoje ciało jako centrum świata, jako podstawę dla swojego egocentrycznego obrazu świata.

  Dziecko wykształca świadomość własnych działań. Od trzeciego do czwartego miesiąca życia niemowlę rejestruje własne działania jako jedne spośród wielu możliwych. Zaczyna wypróbowywać planowane działania i badać obszar swojego zasięgu w otoczeniu. Np. dziecko czerpie ogromna przyjemność z rzucania przedmiotami i obserwację, czy zostaną podniesione i przez kogo.

  Dziecko postrzega swoje ja w komunikowaniu się. Już po narodzinach noworodek szuka kontaktu i sposobów komunikacji. Najpierw koncentruje się na oczach matki. Między drugim, a trzecim miesiącem życia uśmiecha się do osób, a także do przedmiotów. Trzy, czteromiesięczne niemowlę zaczyna dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji, np. śledzi kierunek spojrzenia bliskiej osoby. Tzn., że zaczyna coraz bardziej rozumieć, że inne osoby maja własne spostrzeżenia, myśli i intencje.

  Dziecko rozwija swoje społeczno-językowe ja. Budząca się, nowa samoświadomość jest ściśle uzależniona od nauki języka. W łonie matki dziecko uczy się matczynego głosu. Podczas pierwszych dwóch miesięcy noworodek dalej rozwija swoją zdolność rozpoznawania melodii języka. W połowie drugiego roku życia słownictwo dziecka gwałtownie się poszerza. Dziecko uczy się po raz pierwszy wyrażać swoje uczucia i doświadcza tego, że słowa określają nie tylko przedmioty, ale mogą także wywoływać uczucia u innych ludzi. A wreszcie pod koniec drugiego roku formułuje tak decydujące dla rozwoju jego „ja” słowa: ja i mój. Nawet jeśli nie wie, co to dokładnie znaczy, to za pomocą tych słów potrafi wywoływać reakcje i zwracać na siebie uwagę.


Zajęcia grupowe dla dzieci

W ramach szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzimy zajecia psychoedukacyjne mające charakter zajęć grupowych.

Psychoedukacja ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących poznawania samego siebie, osób z którymi przebywamy na co dzień, otaczającego świata, relacji społecznych.

Naszymi działaniami obejmujemy dzieci z różnego rodzaju trudnościami. Dzieci smutne i wycofane, zalęknione, przeżywające stratę, dzieci z nieadekwatną samooceną, dzieci z z zachowaniami agresynymi, impulsywnymi, tymi, które nie radzą sobie z emocjami i mają kłopot z funkcjonowaniem w grupie społecznej.  Więcej

Serdecznie zapraszamy

o Blogu

Na naszym Blogu, będziemy przedstawiać i przekazywać Państwu, treści dotyczące tematyki wychowania, nauczania, emocji, relacji społecznych, pracy zawodowej, trudności w zachowaniu. Z mojej długoletniej praktyki wynika, że są to najczęstsze problemy, z którymi osoby zgłaszają się po pomoc psychologiczną.